Adviesraad Natuur en Milieu

Adviesraad voor Natuur, Milieu en Natuurlijke hulpbronnen.

Contactgegevens ambtelijke ondersteuning
De heer Alex J. Bakker
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Postbus 159
2300 AD LEIDEN
Telefoon: +31 (0)6 81 82 74 87
E-mailadres: a.bakker@odwh.nl