Object op de openbare weg plaatsen

Wilt u op, aan of boven de openbare weg een object plaatsen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Denk hierbij aan het plaatsen van een container, steiger, kledingrek, spandoek, reclamebord of bouwmateriaal.

Omgevingsvergunning

Vaak is een omgevingsvergunning nodig. Dat is onder andere het geval als u een object plaatst voor de opslag van goederen, zoals (zee-) containers of puinbakken.

U moet vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het plaatsen van voorwerpen die langer dan 31 dagen blijven staan, zoals vlaggenmasten, bouwborden en steigers.

Als een object wordt geplaatst voor werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, wordt die plaatsing al zoveel mogelijk meegenomen in de omgevingsvergunning. Denk daarbij aan het plaatsen van een steiger of puinbak voor een verbouwing waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

APV-vergunning

Als er voor het plaatsen van het object geen omgevingsvergunning nodig is, dan zal er vaak wel een vergunning nodig zijn op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV). Denk daarbij aan een spandoek, verplaatsbaar kledingrek of reclamebord, een gestempelde hijskraan of steiger waarvan het gebruik niet is geregeld in een al verleende omgevingsvergunning.

Aan een vergunning voor het plaatsen van een object worden voorschriften verbonden. De voorschriften zijn uiteraard sterk afhankelijk van het soort object, de wijze van plaatsing en de locatie. 

Het plaatsen van kartonnen of hardboard reclame- en aankondigingsborden is niet toegestaan. Voor aankondigingen van evenementen en dergelijke kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde driehoeksborden die aan lantaarnpalen zijn bevestigd. 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen en werkterreinvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur ook op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Voor meer informatie over een APV-vergunning kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Noordwijk via +31 (0)71 36 60 000.

Als u een vergunning aanvraagt, ontvangt u binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing. Die termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een vergunning aanvragen. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD nodig en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.

TIP: Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, voeg daar dan direct al zoveel mogelijk informatie bij over de verwachte plaatsing van objecten op de openbare weg. De plaatsing van die objecten, zoals een steiger, hijskraan of opslagcontainer, kan dan al worden meegenomen in die omgevingsvergunning. Er hoeft dan later geen aparte vergunning meer voor worden aangevraagd. Wilt u een werkterrein inrichten? Geef dit dan ook direct aan bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is terwijl de plaatsing niet is meegenomen in een al verleende omgevingsvergunning, dan moet u alsnog een aparte omgevingsvergunning voor het object aanvragen.

APV-vergunning

Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van het object, is er vaak wel een APV-vergunning nodig. 

U vraagt een APV-vergunning aan bij de gemeente door het Aanvraagformulier Werkterrein- of objectvergunning af te drukken en ingevuld naar de gemeente te sturen.

Bij de aanvraag wordt de volgende informatie gevraagd:

  • waarom u het object wilt plaatsen;
  • de plaats waar het object komt te staan;
  • de grootte van het object;
  • wanneer en hoelang u het object wilt plaatsen.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Objecten zijn er in alle soorten en maten. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van het soort object, de wijze van plaatsing, de duur van plaatsing en de locatie. Neem bij twijfel contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Noordwijk via +31 (0)71 36 60 000.