Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen.

Per gebouw doet u 1 melding, dat uw gebouw brandveilig is. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen.

Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding. Er is een landelijke regeling (zie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen) voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen. Het doel is de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te verbeteren. De regels bieden duidelijkheid over het beheersen van risico’s als er op die terreinen veel mensen bij elkaar zijn in één ruimte. In dat geval bent u verplicht een melding te doen.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00-14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30-12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Een melding doet u 4 weken voordat u gebruik maakt van het gebouw. U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

odwh.nl