Parkeerbehoefte

Welk parkeerprobleem moeten we oplossen?

Een kwaliteitsslag is nodig. Hiervoor moeten in Noordwijk aan Zee nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd om de parkeerplekken die verloren gaan te compenseren. Ook moeten er nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd voor nieuwbouw. Het gaat in totaal om 1.106 parkeerplaatsen.

Het aantal van 1.106 parkeerplaatsen is bepaald vanuit een aantal projectlocaties en een tekort in de huidige parkeersituatie in Noordwijk aan Zee. Deze locaties zijn hieronder beschreven. Elders op deze site zijn 5 varianten beschreven om een oplossing te bieden voor dit parkeerprobleem. 

Begin 2019 is de parkeerbehoefte met 60 parkeerplaatsen naar beneden bijgesteld. Deze bedraagt momenteel 1.046 parkeerplaatsen. Dit komt omdat de ontwikkeling van het Gat van Palace niet concreet is. De reeds uitgevoerde onderzoeken en berekeningen zijn altijd uitgegaan van een behoefte van 1.106 parkeerplaatsen. Daarom blijft dit aantal voorlopig het uitgangspunt op deze website.

Illustratie overzicht parkeerbehoeft

Wantveld

Dit is een parkeerterrein met 447 parkeerplaatsen voor auto’s en 22 parkeerplaatsen voor bussen. De parkeerplaatsen voor bussen kunnen ook worden ingezet als 154 gewone parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er 24 parkeerplaatsen aan de kant van De Muze, waar vroeger het benzinestation van Texaco stond.

Er worden twee opties voor het Wantveld beschreven.

  1. We ontwikkelen op de locatie van het huidige parkeerterrein. Dan gaat een groot deel van de bestaande parkeerplekken verloren. We brengen 100 parkeerplaatsen voor auto’s terug op straatniveau voor de bestaande voorzieningen. Wat overblijft is een behoefte aan ongeveer 500 parkeerplaatsen. Aangevuld met parkeerplaatsen voor de nieuwe bebouwing. Deze moeten gecompenseerd worden binnen Noordwijk aan Zee. Zie variant A.
  2. Bij deze optie bouwen we onder het Wantveld een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 500 parkeerplaatsen. Op straat leggen we 100 parkeerplaatsen aan. We hoeven in deze variant geen parkeerplaatsen te compenseren op andere locaties. Op de garage komt bebouwing. Hiervoor moeten ook nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Zie variant B.

Vuurtorenplein

Het Vuurtorenplein is van de gemeente. De bebouwing langs het Vuurtorenplein is van Bever Holding.

Voor mogelijke nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met een behoefte aan 148 parkeerplaatsen. Dat is als volgt opgebouwd:

  • 120 parkeerplaatsen als gevolg van mogelijke nieuwbouwontwikkeling op het Vuurtorenplein en
  • 28 parkeerplaatsen die vanwege de nieuwbouwontwikkeling op het bestaande parkeerterrein wegvallen.

Koningin Wilhelmina Boulevard

De Koningin Wilhelmina Boulevard telt op dit moment 105 parkeerplaatsen. We willen de boulevard mooi maken. Daarvan is een schets gemaakt.

Schets boulevard

Bij de herinrichting vervallen de bestaande parkeerplaatsen. De 105 parkeerplaatsen moeten op een andere plek worden gecompenseerd.  

Parallel Boulevard

Bij de Parallel Boulevard is er behoefte aan 94 parkeerplaatsen voor auto’s. Deze behoefte komt voort uit werkzaamheden die gedeeltelijk al zijn uitgevoerd. Het gaat om de Rudolf Tappenbeckweg, Palaceplein en de Parallel Boulevard.

Centrum

Het centrum is de omgeving rond de Hoofdstraat. Daar is op dit moment een tekort van 100 parkeerplaatsen. Dit wijst het parkeeronderzoek uit. 

Maarten Kruytstraat/Jan Kroonsplein

De nieuwbouw bij zowel de Maarten Kruytstraat als het Jan Kroonsplein voorziet in een openbare ondergrondse parkeergarage. Na de nieuwbouw ontstaat een gezamenlijk tekort van 17 parkeerplaatsen. Deze zijn niet gecompenseerd. Ze moeten op een andere plek aangelegd worden.  

Gat van Palace

Onderdeel van de nieuwbouw op het Gat van Palace is een ondergrondse particuliere parkeergarage voor bewoners. Daarnaast is er een parkeerbehoefte van 60 parkeerplaatsen voor de openbare voorzieningen op straatniveau. Ze zullen op een andere plek aangelegd moeten worden. In de oorspronkelijke parkeerbehoefte is rekening gehouden met deze 60 parkeerplaatsen. Omdat de ontwikkeling begin 2019 niet concreet is, wordt dit aantal niet meer meegeteld.

Palaceplein

Op het Palaceplein komt nieuwbouw. Het parkeren op straatniveau verdwijnt. Dit betekent een verlies van 82 parkeerplaatsen. Ze zullen op een andere plek aangelegd moeten worden.

Direct naar

Variant A Variant B Variant C Variant D Variant E

Hoogtij home

Veel gestelde vragen