Hoe kan de gemeente beter met jou samenwerken?

De gemeente Noordwijk wil graag van je weten hoe we het doen. Hoe werken we samen? Is het bijvoorbeeld duidelijk hoe we besluiten nemen? Om dit in kaart te brengen doen we mee aan de Quick Scan Lokale Democratie.

De vragenlijst

Een van de onderdelen van deze Quick Scan is een vragenlijst. Deze wordt ingevuld door inwoners van de gemeente, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Met vragen als: hoe worden in de gemeente Noordwijk besluiten genomen en uitgevoerd, is dat duidelijk voor je? Is daar draagvlak voor? Kunnen inwoners meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als ze dat willen? Tussen 4 en 25 november 2020 kun je de vragenlijst online invullen.

Vul de vragenlijst in

Het resultaat

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Hieruit worden een aantal verbeterpunten uitgehaald. Hier gaan we vanaf januari 2021 samen mee aan de slag.