Direct digitaal regelen

Burgerzaken

Online een afspraak maken

Algemeen

Burgerlijke stand

Basisregistratie Personen (BRP)

Verhuizen en emigratie

Verkeer

Afvalwijzer, afvalkalender

Belastingen Bollenstreek

De gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen werken samen op het gebied van gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, onder de naam Belastingen Bollenstreek.

ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD Bollenstreek voert voor alle inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo. Via het digitale loket van de ISD Bollenstreek kunt u digitaal de volgende zaken regelen:

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH behandelt milieuklachten uit de hele regio Holland Rijnland. Inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen ook bij de ODWH terecht met klachten over bouwen en verbouwen.

Omgevingsloket online

Bij het Omgevingsloket online kunt u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding.

Parkeerservice Noordwijk (P1)

Het parkeerbeheer is door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan P1. Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij P1. U kunt online uw parkeerzaken regelen via het digitale parkeerloket van de gemeente Noordwijk, zoals: