Uitslag verkiezingen provinciale staten

Opkomst Provinciale statenverkiezing
Onderwerp Aantal Percentage
Kiesgerechtigden 32.511  
Aantal geldige stempassen 17.299  
Aantal geldige volmachten 2.058  
Aantal geldige kiezerpassen 14  
Aantal tot de stemming toegelaten kiezers 19.371  
     
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 19.244  
Aantal blanco stembiljetten 61  
Aantal ongeldige stembiljetten 64  
Het totaal aantal getelde stembiljetten 19.369 59,6%
Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing
Nummer Partij Aantal stemmen Percentage
1 VVD 4.385 22,8 %
2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.171 6,1 %
3 Democraten 66 (D66) 1.507 7,8 %
4 CDA 2.100 10,9 %
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 1.246 6,5 %
6 SP (Socialistische Partij) 650 3,4 %
7 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 66 0,3 %
8 ChristenUnie 406 2,1 %
9 GROENLINKS 1.336 6,9 %
10 Partij voor de Dieren 660 3,4 %
11 50PLUS 924 4,8 %
12 DENK 54 0,3 %
13 NIDA 20 0,1 %
14 Code Oranje 37 0,2 %
15 Forum voor Democratie 4.428 23,0 %
16 Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH) 254 1,3 %