Uitslag Waterschapsverkiezingen

Opkomst Provincale statenverkiezing
Onderwerp Aantal Percentage
Kiesgerechtigden 35.100  
Aantal geldige stempassen 17.053  
Aantal geldige volmachten 1.923  
Aantal geldige kiezerpassen 6  
Aantal tot de stemming toegelaten kiezers 18.982  
     
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 18.600  
Aantal blanco stembiljetten 303  
Aantal ongeldige stembiljetten 66  
Het totaal aantal getelde stembiljetten 18.969 54,0%
Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing
Nummer Partij Aantal stemmen Percentage
1 VVD 5.565 29,9 %
2 CDA 3.282 17,6 %
3 Water natuurlijk 2.258 12,1 %
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 2.214 11,9 %
5 AWP niet politiek wel deskundig 1.196 6,4 %
6 Partij voor de Dieren 1.589 8,5 %
7 ChristenUnie-SGP 614 3,3 %
8 50PLUS 1.620 8,7 %
9 Trots op Nederland (TROTS) 1.336 1,4 %