Processen-verbaal Model J

Elk stembureau voor vervroegd stemmen maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming.