Proces-verbaal Model K-1 en bijlagen

Met het proces-verbaal K-1 legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de uitkomsten daarvan.