Verslag Model D

De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de locatie waar het stembureau zitting houdt. Burgemeester en wethouders benoemen voor elk stembureau met een beperkte toegang 1 of meer personen als waarnemer. De waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen aan de burgemeester.