Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Kennisgeving tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad (S. van Berkum)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 24 juni 2020 waarbij:

Dhr. S. van Berkum
Ulesprong 17
8406 AH Tijnje

tijdelijk is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad gedurende de periode van 6 september 2020 tot en met 26 december 2020 wegens zwangerschap van mevr. D.C. Maan ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.