Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Kennisgeving tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad (R. van Dokkum-Posthuma de Boer)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 23 september 2020 waarbij:

Mevr. R. van Dokkum-Posthuma de Boer
Cicero 53
2211 ZS Noordwijkerhout

tijdelijk is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad gedurende de periode van 18 september 2020 tot en met 8 januari 2021 wegens ziekte van de heer Janson ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.