Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Kennisgeving tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad (M. van Laere)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 10 februari 2021 waarbij:

Mevr. M. van Laere
Zeestraat 106
2201 KJ Noordwijk

tijdelijk is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad gedurende de periode van 10 februari 2021 tot en met 1 juni  2021 wegens ziekte van de heer Berg ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.