Kennisgeving tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad (A.B. Hoffmans)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 20 juli 2020 waarbij:

Dhr. A.B. Hoffmans
De Duinsloot 45
2211 DP Noordwijkerhout

tijdelijk is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad gedurende de periode van 6 september 2020 tot en met 26 december 2020 wegens zwangerschap van mevr. D.C. Maan ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.