Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad (S. Duivenvoorde)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 29 juni 2020 waarbij:

Dhr. S. Duivenvoorde
Beltmolen 31
2211 ST Noordwijkerhout

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van T.C.W.M. Alkemade ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.