Benoeming lid van de gemeenteraad (R. van Dokkum-Posthuma de Boer)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 30 april 2021 waarbij:

Mevr. R. van Dokkum-Posthuma de Boer
Cicero 53
2211 ZS Noordwijkerhout

benoemd is verklaard tot lid van de gemeenteraad ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.