Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad (J.A. Opdam)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 4 september 2019 waarbij:

Dhr. J.A. Opdam
Wassenaarseweg 6a
2191 BH Noordwijkerhout

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van mevr. M.A.W.J. Epping-Immerzeel ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.