Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad (D.H.M. Brink-Musters)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 17 september 2020 waarbij:

Mevr. D.H.M. Brink-Musters
Schiestraat 80
2201 AT Noordwijk

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van G. van Duin ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.