Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad (C.A. Maan)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 12 september 2019 waarbij:

Mevr. C.A. Maan
Obliehoren 49
2201 VH Noordwijk

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van dhr. S. van Berkum ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.