Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad (A. Plug)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 20 oktober 2021 waarbij:

Mevr. A. Plug
Kornoeljelaan 34
2211 NT Noordwijk

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van J.B. Knapp ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.