Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland geweest. De voorlopige uitslag is bekend, en de processen-verbaal N11 zijn als download beschikbaar.

Provinciale Statenverkiezing

Processen-verbaal

Verkiezingsbestanden

Waterschapsverkiezingen

Processen-verbaal

Verkiezingsbestanden

Uitgelicht