Registratie voor Europese verkiezingen

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indien bij uw officiële woongemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo vraagt u een registratieverzoek aan:

  • U dient een schriftelijk registratieverzoek in bij de gemeente waar u woont.
  • Hierbij maakt u gebruik van het modelformulier Y32, u moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.
  • Het formulier kunt u inleveren bij de gemeente, opsturen per post of e-mail via gemeente@noordwijk.nl

Formulieren:

De gemeente registreert uw verzoek in de Basisregistratie personen (BRP). Uw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft, lid is van de EU en;
  • u in Nederland woont en;
  • u de registratie niet intrekt.

Als u bij een volgende EP-verkiezing in een ander EU-land wilt stemmen, moet u de registratie intrekken en u melden bij de autoriteiten van dat land.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl