Registratie voor Europese verkiezingen

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij uw officiële woongemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo vraagt u een registratieverzoek aan:

De gemeente registreert uw verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft, lid is van de EU en;
  • u in Nederland woont en;
  • u de registratie niet intrekt.

Als u bij een volgende EP-verkiezing in een ander EU-land wilt stemmen, moet u de registratie intrekken en u melden bij de autoriteiten van dat land.