Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Wilt u als politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u in aanloop naar de verkiezingen uw kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Noordwijk. Dit doet u op de dag van kandidaatstelling. Op de kandidatenlijst staan de namen van de personen die zich voor de politieke partij kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dag van kandidaatstelling op 31 januari 2022

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. U moet de kandidatenlijsten inleveren tussen 9:00 - 17:00 uur bij het Centraal Stembureau van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42 in Noordwijk. Inleveren kan alleen op afspraak.

Bel voor een afspraak (gratis)

Wat moet u inleveren op 31 januari 2022?

 • kandidatenlijst;
 • instemmingsverklaringen van alle kandidaten;
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten;
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar;
 • machtiging tot plaatsen van aanduiding.

Waar nodig levert u ook in:

 • Verklaring van voorgenomen vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Noordwijk wonen.
 • Aanwijzing gemachtigde op formulier voor kandidaten die niet in Nederland wonen.
 • Verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij 1 kandidatenlijst inlevert.

Partijen die nog geen zetels hebben in de gemeenteraad moeten ook inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling van € 225,-.
 • 20 ondersteuningsverklaringen.

Contactpersoon doorgeven

Wij bieden politieke partijen uitgebreide ondersteuning bij de aanloop naar de verkiezingen. Wij willen hiervoor graag een contactpersoon weten. We kunnen dan indien nodig rechtstreeks contact opnemen over de procedures. Bent u van plan met uw partij deel te nemen aan de verkiezingen en heeft u nog geen contactpersoon doorgegeven? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon kandidaatstelling doorgeven

Ondersteunende software verkiezingen

Voor het samenstellen van de kandidatenlijsten en alle formulieren die daarbij horen, levert de Kiesraad ondersteunende software (OSV). U kunt alle benodigde documenten aanmaken in OSV. De software kunt u medio december downloaden. De leverancier van de software verzorgt een instructie voor politieke partijen. Wij zullen de contactpersonen van de politieke partijen hiervoor benaderen.

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Inwoners uit de gemeente Noordwijk die 18 jaar of ouder zijn.
 • Minderjarigen mogen kandidaat zijn als zij vòòr maart 2026 18 jaar worden. En dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats kunnen nemen.
 • Kandidaten die geen de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Kandidaten die niet in de gemeente Noordwijk wonen, mag u alleen op de lijst plaatsen als zij een verklaring inleveren waarop staat dat zij in de gemeente Noordwijk gaan wonen als zij benoemd worden in de gemeenteraad.

De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst in de gemeente Noordwijk.

Ondersteuningsverklaringen

Alleen politieke partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Noordwijk moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. In de gemeente Noordwijk moet u 20 ondersteuningsverklaringen inleveren.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een Noordwijkse kiezer die de deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De inwoner vult hiervoor in het gemeentehuis een formulier in. De formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV.

Noordwijkse kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 afleggen bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Noordwijk. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Waarborgsom

Als uw partij voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen moet u een waarborgsom van € 225,- betalen. Wij betalen de waarborgsom terug als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

U maakt € 225,- over op rekeningnummer NL44BNGH0285006126 ten name van gemeente Noordwijk. Onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling 2022;
 • naam van de politieke partij;
 • adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u moet inleveren bij de indiening van de kandidatenlijst.

Het bedrag moet vóór 17 januari 2022 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven.

Voorinlevering

U kunt vooraf alle stukken die u moet inleveren, laten controleren op juistheid en compleetheid. Dit wordt de voorinlevering genoemd. Zo heeft u de tijd fouten te herstellen. De data voor de voorinlevering zijn op dit moment nog niet bekend. Ook als bij de voorinlevering blijkt dat de stukken wel in orde zijn, moet u de stukken nog steeds op de dag van de kandidaatstelling inleveren. Wij zullen de contactpersonen van de politieke partijen hiervoor benaderen.

Onderzoek kandidatenlijsten

Op dinsdag 1 februari 2022 controleert het Centraal Stembureau in een besloten zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten. Als blijkt dat er bijvoorbeeld stukken ontbreken, dan informeert het Centrale Stembureau u hierover. Partijen kunnen deze 'herstelbare verzuimen' binnen 3 dagen in orde maken om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.