Verkiezingen, een ander machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Onderhandse volmacht

 • U moet het volmachtbewijs invullen. Dit staat op de achterzijde van de stempas die u ontvangt bij verkiezingen.
 • Zowel u als de gemachtigde moeten ondertekenen.
 • U moet de stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (maximaal 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezingen) overdragen aan de gemachtigde.
 • Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezingen afgeven.

 Schriftelijke volmacht

 • U moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u woont.
 • De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente.
 • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen.
 • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente staat geregistreerd, moet de woongemeente een verklaring dat hij daar als kiezer staat geregistreerd afgeven.
 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen.

Voorwaarden machtiging

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente woont moet u altijd een schriftelijk verzoek indienen.
  • Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
  • Bij de verkiezing voor de provinciale staten kunt u alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
  • Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
 • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Wat moet ik doen?

 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

 Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd, met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen;
 • geeft u degene die u machtigt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

 Gemeenteraadsverkiezingen

 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl