Inleiding

Welkom bij deze strategische verkenning die is opgesteld door beleidsadviseurs van de gemeente Noordwijk. 

Aan de vooravond van de verkiezingen hebben zij in beeld gebracht wat er de komende jaren op de gemeente afkomt. Per thema hebben zij onder meer trends en ontwikkelingen, ambitie en draagvlak verkend. Elk thema is ondersteund met duidelijke datavisualisatie, zoals infographics, statistieken, cijfers en illustraties. 

De ambtelijke organisatie reikt daarmee de strategische aandachtspunten aan. Bondig en prikkelend op punten als ‘impact’ en ‘capaciteit’. Daarmee draagt zij bij aan het goed in beeld brengen van de opgaven waar de gemeente de komende jaren voor staat. Met goede adviezen en door het stellen van dilemma’s. Niet eerder stelde de gemeente een verkenning op. Het is een nieuw product dat voortkomt uit de inherente behoefte om alle partijen rond de toekomst voor Noordwijk goed te helpen. 

De toekomst voor gemeente Noordwijk bouwen we met onze netwerkpartners, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Dat is een levendig debat. Met veel belangen. Dilemma’s. Schaarstevraagstukken. Prioriteiten. Bij het opstellen van onze Omgevingsvisie is dit gesprek gestart. De Verkenning 2022 kunt u zien als een nieuwe bijdrage aan dit debat. Inspirerend en richtinggevend. 

De oplossingen, keuzes en richtingen zijn natuurlijk aan de centrale spelers. Een eerste moment is het gesprek tussen de partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar de coalitie vormen.