Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Kinderraad

De Kinderraad is een initiatief van de gemeenteraad. Het doel van de Kinderraad is om kinderen op een speelse manier in aanraking te laten komen met de gemeente en met politiek.

  1e vergadering Kinderraad

Binnenkort vindt de allereerste vergadering van de Kinderraad plaats sinds het ontstaan van onze nieuwe gemeente! Dit is een leuke manier om leerlingen van groep 7 of 8 met behulp van een interactieve methode kennis te laten maken met de (lokale) politiek. De Kinderraad is een initiatief van de gemeenteraad. Alle scholen van de gemeente zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen!  

Het doel van de Kinderraad is om kinderen op een speelse manier in aanraking te laten komen met de gemeente en met politiek. We laten ze ervaren hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en hoe je een voorstel maakt. Op de Dag van de Kinderraad op 25 november 2020  in de Duinpan in de Zilk, waar ook de grote mensen raad vergadert, vindt een echte kinderraadsvergadering plaats. Deze vergadering zal ook live worden uitgezonden en opgenomen. 

Vooraf voorbereiden

De kinderen bereiden zich vooraf op school voor aan de hand van lesmateriaal gemaakt door de gemeente. Het materiaal stelt de kinderen in staat om te leren over wat de gemeente doet en wat politiek en democratie betekenen. Het materiaal begeleidt ook bij het maken van een haalbaar voorstel. Daarnaast krijgen de kinderen adviezen over presenteren en debatteren.

1 of 2 lessen zullen worden gegeven door de raads- of commissieleden van de gemeente.Die kunnen de kinderen helpen bij hun voorstel en als geen ander vertellen hoe het is om echt raadslid te zijn in Noordwijk. 

De dag zelf

Op de Dag van de Kinderraad krijgt iedere school de  tijd om zijn plan te presenteren. Daarna vindt per ingediend voorstel een heus debat plaats. Kritische vragen mogen worden beantwoord met kritische antwoorden!  Tijdens de raadsvergadering mogen enkele leerlingen (gekozen door de klas) deze debatten voeren en beslissen over welk   project de gemeente Noordwijk ook daadwerkelijk zal uitvoeren!  De kinderen kunnen namelijk een bedrag winnen van € 3000,- en daarmee hun plan tot uitvoer laten brengen. Voorwaarde voor het plan is dat het iets brengt waar zoveel mogelijk kinderen in de gemeente wat aan hebben.

Om een indruk te krijgen hoe de kinderraad werkt, kunt u dit filmpje uit Leeuwarden bekijken.

Voor de Kinderraad 2020 hebben zich 8 scholen aangemeld. De Kinderraad is daarmee voor dit jaar vol. Scholen kunnen zich wel al aanmelden voor de Kinderraad 2021. Daarbij geldt het principe dat de scholen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang hebben. 

Heeft u nog vragen of suggesties?

Dan kunt u terecht bij onze raadscommunicatieadviseur Pablo Meegdes. U kunt hem op werkdagen van dinsdag tot vrijdag bereiken via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl