Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.
  • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • U krijgt informatie over de inhoud.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op film, foto, tape of een computerbestand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

U dient een Wob-verzoek schriftelijk per brief in te dienen. U stuurt uw brief vervolgens naar gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken.