Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Als toeval bestaat

Inmiddels draai ik 6 jaar mee in de politiek. Als buitenstaander had ik mij een beeld gevormd van het reilen en zeilen achter de schermen. Ik zie van dichtbij wat ik van veraf al vermoedde. Keer op keer wordt bevestigd, de hazen lopen zoals ik verwacht had.

Terugkijkend naar het recente en verdere verleden, kunnen we leren hoe het in de toekomst anders en misschien wel beter kan. Het is jammer dat deze visie niet door de meerderheid van de raad wordt gedeeld. Zij noemen dit voor het gemak ‘de waterscheiding’. Wat ik interpreteer als ’de ogen sluiten voor…’.

In mijn ogen zijn er in het verleden best veel dingen ‘toevallig’ gebeurd en vallen kwartjes vaak een bepaalde kant op. Denkend vanuit de openbaarheid van bestuur, zou je willen dat externe ogen permanent meekijken en niet alleen de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit zal uiteraard tegengesproken worden door de slagers die er belang bij hebben. Maar zolang zaken niet goed door externen zijn onderzocht, heeft geen van beide kanten gelijk en blijft de patstelling bestaan.
 
Waarschijnlijk zal ik mede hierdoor anders kijken naar hoe een volksvertegenwoordiger invulling zou moeten geven aan zijn rol. Als je vele geschiedschrijvers terugleest en kijkt naar het verleden op landelijk en wereldniveau, zie je terug dat veel verpest kan worden door de verkeerde mensen!
 
Ook verbaas ik me hoe wij in dit land omgaan met klokkenluiders. Eerlijke en Oprechte Mensen die vaak aangetoond gelijk hebben, worden vaak als eerste ..., en alles gaat door zoals het ging! 
Ik vraag me daarom steeds meer af of je in een democratisch land wel volksvertegenwoordiger mag worden en zijn als je een stoornis hebt? Zeker als je met deze stoornis jezelf belangrijker vindt, waarbij empathisch vermogen ontbreekt, integriteit een andere betekenis heeft en nog veel meer egocentrische eigenschappen hebt waar narcisme door gekenmerkt wordt! Ik denk, als deze mensen politiek niet meer actief kunnen worden dit een mooie bewondering kan zijn voor onze samenleving! 
 
Dit is wellicht wat cryptisch. Ga jij ook voor ‘Eerlijkheid duurt het langst’ met als resultaat een mooie samenleving voor ons allen?