Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): Het concept coalitieakkoord is gepresenteerd

Als demissionair wethouder en raadslid voor het CDA heb ik daaraan mee mogen werken. Na een lange aanloop is het daar uiteindelijk.

Tevreden kijk ik terug op de onderhandelingen. Er is veel tijd uitgetrokken voor gesprekken met alle partijen om te proeven wat hen beweegt en wat de afwegingen van elk van de partijen zijn. Het CDA heeft hierbij geen partijen uitgesloten, anderen wel. Mede dat en de partijprogramma inhoud hebben geleid tot het nu voorliggende resultaat. 

Een belangrijk element waar ook uitvoerig bij is stil gestaan, is de bestuursstijl en omgangsvormen. In het coalitieakkoord zijn hier een paar pagina’s aan gewijd. Het CDA is blij met de gedetailleerde stappen die we naar de ISG-evaluatie willen inzetten. Ruimte voor de telers, geen lintbebouwing en streven naar gedifferentieerd bouwen voor alle doelgroepen in plaats van enkel villa’s. 

Ten aanzien van duurzaamheid wil het CDA in de infrastructuur een stap vooruit zetten: 

  • In de komende periode het benutten van geothermie aan de Leeweg, met voldoende energie-inhoud om onze streek onafhankelijk te maken van derden en van het gas. 
  • Het verstevigen van het energienetwerk voor verdere woningbouw en elektrificatie, voor zonnecollectoren op daken, het laden van elektrische auto’s, warmtepompen en elektrisch koken. 
  • Zo ook de versterking van het drinkwaternet, opvang van regenwater en isolatie van woningen en gebouwen, onder het motto ‘Energietransitie met realiteitszin’.

Ik kijk ernaar uit mijn steentje hieraan bij te dragen.