Raadscolumn Suzanne van Teijlingen (PUUR): Wat doe je nou dan eigenlijk?

Mijn eerste paar weken als nieuw raadslid van PUUR heb ik er inmiddels opzitten. Wat komt er veel op je af. Ik vind het fantastisch dat er zoveel nieuwe raadsleden zijn. Een nieuwe lichting zorgt weer voor een frisse blik. Nadeel is dat er veel ervaring is weggevallen en dat alle nieuwe leden zich nog moeten inwerken.

Neem het ons niet kwalijk als wij nog niet perfect functioneren zoals u het graag zou zien. Wij doen ons best. Ik zie dat mijn raadswerk bestaat uit 3 taken.Ten eerste ben ik uw gekozen volksvertegenwoordiger. Ten tweede bepalen we met die stemmen samen het beleid. En op de derde plaats controleren we of dat gekozen beleid ook goed wordt uitgevoerd. Dat is simpel gezegd maar flink wat werk, vooral in voorbereiding.

Vergaderingen zijn er volop. In het fractieoverleg bereiden we met de raads- en commissieleden van PUUR de commissievergaderingen voor. Er is een commissie Bestuur Middelen en Economie, een commissie Welzijn en een commissie Ruimte.  Afhankelijk van het aantal onderwerpen per commissievergadering is er een beeldvormende (vragen stellen) en meningsvormende fase. Inwoners denken wel eens dat het allemaal op de raadsvergaderingen aankomt, maar dat is echt niet zo. Mocht je ‘echte’ politiek willen zien, dan moet je echt eens een commissievergadering bijwonen.

Na de reeks commissievergaderingen bereiden we de raadsvergaderingen voor, het daadwerkelijke besluit wordt namelijk wel in de gemeenteraad genomen. Daar stemmen we als raadsleden, mede namens u, voor of tegen de voorstellen. Van idee naar besluit is het soms een (jaren)lange reis. 

Naast de vele vergaderingen, word je als raadslid ook voor veel bijeenkomsten en informatieavonden uitgenodigd. Hiermee krijg je als raadslid een kijkje in de keuken van sommige organisaties en bedrijven. Het is belangrijk dat je weet wat er leeft in de gemeente en je dient deze informatie ook goed op te halen. Kennis is macht, is daarbij een passend spreekwoord.

Dus als ik, zoals afgelopen zondag op een kinderverjaardag weer eens de vraag kreeg wat ik nou dan eigenlijk doe en hoe het nou allemaal werkt, dan vertel ik dit verhaal. Aan het begin van de raadsperiode is dit mijn eerlijke en oprechte beeld van het werk als volksvertegenwoordiger.

Suzanne van Teijlingen is bij de raadsverkiezingen van maart nieuw verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk