Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Hard voor weinig, nooit chagrijnig

Tijdens de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van afgelopen maart heeft u mij weer gekozen als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Ik ben dankbaar dat ik dit vertrouwen weer heb gekregen en ga m’n uiterste best doen om weer voor de belangen van de inwoners van onze gemeente op te komen.

Hard aan het werk

Er is een nieuw college van burgemeester en wethouders, en het nieuwe coalitieakkoord is voor het reces officieel vastgesteld. Met dit document in de hand ga ik de komende jaren weer hard aan het werk voor de inwoners van onze mooie gemeente. 

Werkbezoeken 

Het reces heb ik gebruikt voor vakantie maar zeker ook om veel op werkbezoek te gaan. Zo ben ik een ochtend meegegaan met De Strandjutters om het strand schoon te houden, ben ik op bezoek geweest bij een veehouderij in onze gemeente en heb ik op de fiets en met de bus verschillende agrarische bedrijven in de regio bezocht. 
Werkbezoeken zijn ontzettend belangrijk om te weten wat er speelt in onze gemeente. Daarom blijf ik dit ook zeker de komende jaren gewoon doen. Tips zijn altijd welkom. 

Coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord staan een aantal zaken waar ik erg blij mee ben. Bijvoorbeeld het aanplanten van 800 nieuwe bomen, werk maken van woningbouw voor onze inwoners waarbij woningen ook daadwerkelijk naar de Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers gaan, de parkeerkaart voor inwoners die terug gaat van € 50,- naar € 20,- per jaar. En het onverminderd blijven inzetten voor mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken door regelingen als 'De Noordwijkpas' en de 'Doe mee regelingen'. 

Uitdagingen

De komende tijd zullen veel mensen in de gemeente Noordwijk verder geconfronteerd worden met een hoge inflatie, stijgende energieprijzen en hogere kosten voor bijvoorbeeld de boodschappen. Over de hogere energiekosten heb ik vorige maand vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De antwoorden hierop waren bemoedigend (hulp bij verduurzamen, overleg met woningbouwcoöperaties, veel overleg met de ISD, enz.). Maar het is belangrijk om de komende maanden een vinger aan de pols te houden. Dit mag u dan ook zeker van mij verwachten. 

Tips of vragen? Stuur een e-mail