Raadscolumn Koen Vermeulen (VVD): De kracht van diversiteit

Met enige regelmaat vragen inwoners of ondernemers aan mij of oppositie- en coalitiepartijen vaak tegenover elkaar staan in onze gemeenteraad. Als fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad en deelnemer aan de coalitie is mijn antwoord op deze vraag dat wij altijd op basis van de inhoud met elkaar in gesprek gaan en niet op basis van het wel of geen deelnemer van de coalitie zijn.

Breed gedragen

Koen VermeulenBreed gedragen gemeentelijk beleid is voor ons van groot belang. Het is dan duurzamer omdat het voor de overgrote meerderheid van de inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties positief is. In het coalitieakkoord dat afgelopen juli is vastgesteld staat geschreven wat we de komende vier jaren met elkaar willen bereiken. 

Tijdens het opstellen van dit akkoord hebben we alle partijen om input gevraagd en gelukkig ook gekregen. Veel van die input is verwerkt waardoor het een beter akkoord is geworden waar veel partijen ook hun eigen punten in herkennen. 

Vinger aan de pols

Het is noodzakelijk om continu een vinger aan de pols te houden. Want alleen als je open blijft staan voor de verschillende belangen en standpunten, kun je een breed gedragen beleid neerzetten en doorontwikkelen. 

De diversiteit van de raadsleden en partijen geeft juist veel extra kennis en inzichten. Het samen keuzes maken voor mooie dorpen om in te wonen, werken en ondernemen lukt naar mijn mening steeds beter! 

Dat is politiek!

Er zijn verschillende politieke partijen en die mogen het ook eens of oneens met elkaar zijn. Dat is politiek! Maar wat mij betreft dus alleen op de inhoud en nooit op het feit dat het van een andere partij komt die wellicht wel of geen wethouder heeft geleverd, of zich wel of niet heeft verbonden aan het coalitieakkoord.

Onze dorpen blijven goed, worden beter! Dat is waar wij aan werken, initiatieven zijn welkom van iedereen.

Ik wens u alvast mooie feestdagen toe en hoor het graag indien u een initiatief heeft.

Koen Vermeulen,
VVD raadslid