Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Groen in de wijk maakt gelukkig

De zomer is weer voorbij en de herfst doet alweer zijn entree, wat gaat de tijd toch snel. De verkiezingen zijn alweer een half jaar geleden en na het zomerreces zijn we weer enthousiast van start gegaan. Tijdens deze verkiezingen hebben we vier zetels weten te behalen, waar we erg trots op zijn. Ik heb de eer om fractievoorzitter te zijn en dat doe ik dan ook met veel plezier.

Er is nog veel werk aan de winkel. Zo zijn we ons onder andere vol aan het inzetten voor het groen in onze gemeente, waar een forse achterstand in is, met name in Noordwijkerhout en De Zilk. We hebben hier eerder al vragen over gesteld. Er gaat een hoop tijd en geld verloren aan groen dat het niet overleeft door verkeerde keuzes en droogte. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Groen in de wijk brengt veel voordelen met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens de warme zomers brengt groen schaduw. En groen verdampt water waardoor de temperatuur in de omgeving daalt, dus koelte. Veel beter dan verstening.Ook zorgt groen voor een grotere biodiversiteit. Een wijk met schaduwrijk groen, tuinen en bomen etc., zorgt voor zangvogels, vlinders en egels. Ook groene daken dragen bij aan de natuurwaarde voor plant en dier. Door alle bebouwing en bestrating van tegenwoordig krijgt het water steeds minder kans om de bodem in te zakken. In groene buurten kan water zich vrij in de bodem verspreiden, opgenomen worden door planten, verdampen en het grondwater aanvullen. Dit voorkomt ook weer wateroverlast. 

De bewoners worden er ook gelukkiger van als ze groen om zich heen hebben. Daarnaast is het gezond en het nodigt meer uit tot bewegen en buiten te spelen. Bovendien houden bomen CO2 en luchtverontreiniging vast waardoor de woonomgeving gezonder is. Er is in onze gemeente ook de mogelijkheid om als burger een perk te “adopteren”. Dit is een prachtig initiatief waar de burger zelf kan bepalen hoe het perk in de wijk eruit ziet. En zelf onderhouden is een goede en gezellige bezigheid als je dit samen kunt doen.

Dus genoeg redenen om ons gezamenlijk in te zetten voor meer groen in de wijk. Mocht u ideeën hebben en/of meer willen weten, neem dan contact op met de gemeente. Succes.