Raadscolumn Jaap de Moor (Lijst de Moor): De kleuren van de regenboog

Met die positieve gedachte zou je kunnen kijken naar de huidige samenstelling van de raad: 27 raadsleden, die zich al dan al dan niet ‘tezamen en in vereniging’ hebben aangesloten bij een fractie.

Kleur in het debat

Maar ja, ook raadsleden zijn net mensen, die soms wel en soms niet met elkaar overweg kunnen of ‘principieel’ van standpunt verschillen. Kortom: het politieke toneel is constant in beweging.

Zelf zie ik niet zoveel problemen met onze éénpitters: zij komen vaak met verrassende ideeën of oplossingen, en brengen kleur in het debat.

Onze politieke drijfveren

Sinds augustus is de partij Bruisend Noordwijk opgegaan in ‘Lijst de Moor’ met als bedoeling een waterscheiding aan te brengen tussen bestuur en fractie. De speerpunten zijn hetzelfde gebleven en de fractie zal die ook blijven uitdragen, evenals onze gedoogsteun voor het huidige collegeakkoord. Kosmetisch dus en niets nieuws onder de zon.

Onze speerpunten

Al sinds de vorige raadsperiode hebben we gepleit voor het afschaffen van de hondenbelasting, die stamt uit de 14e eeuw. Een ouderwetse belasting dus, die ook leidt tot ongelijkheid met de houders van andere huisdieren. We zijn dan ook zeer blij, dat de afschaffing is opgenomen in het collegeakkoord en gepland staat voor 2023.

We maken ons ook hard voor het verbeteren van de ontsluiting van de Bollenstreek en vooral de verbindingen vanuit Noordwijk in de richting van het snelwegennet. Na jaren discussie lijkt nu eindelijk ook de provincie overstag te gaan. 

Woningbouw is en blijft belangrijk voor onze inwoners en woningzoekenden. Daarbij moet het accent meer komen te liggen op de kleinere en éénpersoonshuishoudens. Door de afbraak van verzorgingshuizen is er nu vooral behoefte aan seniorenwoningen met een oppervlakte van ongeveer 50 m². Voordelen: goedkoop, je bouwt voor een grote doelgroep en je brengt de doorstroming op gang.

Maak de regenboog compleet

Ook u kunt extra kleur aanbrengen in de raad. Bezoek eens een raadsvergadering of commissieavond, of maak gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Het is allemaal openbaar, voor koffie met een koekje wordt gezorgd en er wordt zeker naar u geluisterd!

Tenslotte kunt u via de gemeentelijke website nog direct contact opnemen met uw eigen raadslid of een ander raadslid naar keuze.