Raadscolumn Ivar Krüse (Partij voor de Inwoners): De waarde van een hechte gemeenschap

Regelmatig komt het ter sprake: “Eigenlijk mogen wij best in onze handjes knijpen dat wij in dit deel van Nederland zijn opgegroeid en wonen”. En zo is het ook! Een oase binnen de Randstad. Aan het strand, tussen de bloemen waar je zowel rust als reuring kunt ervaren. De omgeving kan dan wel mooi zijn, maar misschien nog wel mooier is de hechte gemeenschap. 

Levendige dorpen

Ons kent ons. Dit is een bekende uitspraak in onze gemeente die het gevoel van onze gemeenschapszin versterkt. Het is goed te zien, wanneer iedereen elkaar enthousiast begroet in de Noordwijkse uitgaansgelegenheden, op het strand, tijdens het Noordwijkerhoutse carnaval of het Kees Bartels toernooi in De Zilk. 

Het is dan ook belangrijk dat het gevoel van gemeenschap blijft voortbestaan. Het zijn onze inwoners die hun dorpen een warm hart toedragen en deze levendig houden. Ze verenigen zich, organiseren evenementen, steunen de lokale ondernemers en helpen elkaar als het soms even tegenzit. Echter, ik maak mij wel zorgen over de toekomst.

Alle hens aan dek

De uitdrukking ‘het is vijf voor twaalf’ spookt zo nu en dan door mijn hoofd. Het gevoel dat het voor de jonge generatie wellicht in de toekomst niet meer mogelijk is om in onze gemeente een woning te vinden en dat jongeren daarom hun geluk elders moeten zoeken. Het zou eeuwig zonde zijn als onze gemeente door de woningtekorten langzaam verandert in een forensengemeente waarin men steeds minder affiniteit heeft met de gemeenschap.  

Voor de komende raadsperiode is het dan ook heel belangrijk dat wij als gemeente met zijn allen onze schouders eronder zetten om meer sociale huur- en starterswoningen te realiseren. Ik heb uiteraard niet de wijsheid in pacht, maar ik ga mijn uiterste best doen door mij in de raad kritisch op te stellen, mee te denken in oplossingen, open te staan voor nieuwe ideeën, te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en bovenal door goed samen te werken! Op deze manier hoop ik de komende jaren het toekomstperspectief voor onze jonge generatie een stukje rooskleuriger te maken.  

Ivar Krüse is bij de raadsverkiezingen van maart nieuw verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk.