Raadscolumn Erica Renkema (Partij voor de Inwoners): Nieuw in de politiek

Mijn naam is Erica Renkema en ik ben eigenlijk ‘ineens’ in de lokale politiek terecht gekomen.

Door mijn werkzaamheden voor televisie kon ik als lijstduwer wellicht wat extra aandacht voor de nieuwe partij (met een programma waar ik vierkant achter sta) genereren. Dat was het idee. Echter, toen de stemmen geteld waren bleek ik 305 voorkeursstemmen te hebben. Voor de verkiezingen had ik al aangegeven in zo’n situatie deze voorkeursstemmen niet over te zullen dragen aan een, voor mij, onbekende, maar zelf de verantwoording te nemen. Het is voor mij een nieuwe wereld waar ik veel en graag van leer.

De Partij voor de Inwoners heeft transparantie en integriteit hoog in het vaandel staan. Dit is de rode draad door alles wat we de komende 4 jaar willen bereiken. Ik ga er blanco in en wat er voor deze verkiezingen speelde in de gemeenteraad laat ik aan mij voorbij gaan. We werken, samen met de andere partijen, aan een nog betere toekomst.

Bouwen

Ik heb gekozen om, samen met collega-raadslid Ivar Krüse, deel te nemen aan de commissie Ruimte. In vastgoed heeft altijd mijn passie gelegen en het is een belangrijk domein gezien het nijpende woningtekort voor met name starters. Ik denk dat we allemaal open gebieden met veel natuurschoon en bollenvelden willen. Dit staat echter zwaar onder druk door de forse bevolkingsgroei.

Daarom willen we met spoed gaan bouwen in onder andere Bronsgeest, Vinkeveld-Zuid en het gebied Achterweg. Dit moet topprioriteit krijgen. Ook zullen wij actief handelen ten aanzien van het ombouwen van leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen naar woningen. Daarbij is het belangrijk dat bij toewijzing van de nieuwe of vrijgekomen woningen de Noordwijkse woningzoekenden voorrang krijgen, daarna woningzoekenden met binding met Noordwijk. 

Wij zijn tegen de ontwikkeling om bestaande woningen gedwongen van het gas af te halen, niet in de laatste plaats door de huidige ontwikkelingen in Oost-Europa. Laat de keuze aan de inwoners, maar stimuleer isolatie, zonnepanelen en warmtepompen bijvoorbeeld door, als gemeente, hiervoor een renteloze lening te bieden.

Mochten er vragen/problemen zijn op het gebied van Ruimte, dan kunt u mij bereiken per e-mail. Ik kom graag, eventueel samen met Ivar, ter plaatse kijken en luisteren naar wat u bezig houdt.