Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Meer aandacht voor het kind en de natuur

Als ik dit jaar iets bijzonders zou mogen vragen aan de Sint, dan is het meer aandacht in de Raad voor de natuur en het kind.

Het kind

Want onze jonge inwoners kunnen niet stemmen, maar hebben wel wensen en belangen. Van de verkeersveiligheid rondom scholen, tot de wachttijden in de jeugdzorg en een veranderend klimaat; er zijn veel onopgeloste vraagstukken die vooral de jonge generatie aangaan. 

De natuur

Bij bouwplannen zien we dat duurzaam, klimaatadaptief en toekomstbestendig bouwen niet de prioriteit heeft. Soms wordt er al bij voorbaat van uitgegaan dat deze opties onhaalbaar zijn en afdoen aan andere wensen. Terwijl je met een beetje creativiteit en een win-win mentaliteit, veel kan combineren en in de plannen kan integreren. 
Neem bijvoorbeeld de nieuwe wijk Bronsgeest: die zou groen worden en klimaatadaptief. Maar tijdens de laatste presentaties lijkt het toch weer een grijs en versteend alternatief. Gedreven door het financiële plaatje of de wensen van de eigen (grijze) achterban? Maar voor de lange termijn kiest men zo nooit het beste plan.

Een blik op de toekomst

Er is meer creativiteit nodig en een duidelijke blik op morgen, om ook de belangen van de toekomst goed te kunnen waarborgen. Daarom zou ik graag zien dat bij de behandeling van de onderwerpen ook het kind en de natuur expliciet vertegenwoordigd worden, bijvoorbeeld door een vertegenwoordiger of een adviesraad. Want als we de informatie, belangen en ideeën inzichtelijk krijgen vóórdat we beslissen, leidt dit tot mooiere resultaten en compromissen.