Raadscolumn Alfons Morssink (Partij voor de Inwoners): Het beste van beiden

Al tijdens mijn wethouderschap in Noordwijkerhout (2006 - 2011) was ik voorstander van een fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Gezien de historie en ligging van onze twee dorpen lag een fusie tussen deze 2 gemeenten ook voor de hand. Tot ongeveer 700 jaar geleden waren we 1 ambacht en qua ligging grenzen we op een heel mooie wijze aan elkaar.

De fusie is er in mijn wethouderstijd niet van gekomen. We fuseerden pas officieel op 1 januari 2019. In de praktijk blijkt nu dat het formeel samenvoegen van 2 gemeenten 1 ding is, maar het samensmelten van twee culturen en leefwijzen iets heel anders is.

In de samenwerking blijkt nu dat enerzijds Noordwijk qua gemeente veel strakker en beter georganiseerd was dan Noordwijkerhout, en anderzijds in de gemeente Noordwijkerhout een kleinere afstand bestond tussen gemeentebestuur en inwoners. Dit laatste niet alleen omdat Noordwijkerhout als dorp kleiner was dan Noordwijk. Het is ook een kwestie van cultuur. 

Een fusie moet een duurzame relatie zijn of worden, en in zo’n duurzame relatie haal je het beste van elkaar naar boven. In elke goede relatie koester je elkaars sterke punten en probeer je de zwakkere punten samen te verbeteren. Zo krijg je het beste van beiden! Kort samengevat: het sterke professionele bestuur van Noordwijk gecombineerd met de menselijke maat van Noordwijkerhout.

Het zakelijke, professionele is uiterst belangrijk om alle zaken en vraagstukken waar een gemeente tegenwoordig mee geconfronteerd wordt, te kunnen behappen. Wat dat betreft mag Noordwijkerhout blij zijn met zijn grote broer Noordwijk. De kleinere afstand tussen bestuur en burger, waar Noordwijkerhout om bekend stond, zal bijdragen om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen en daarmee meer draagvlak te krijgen.

Zo krijg je, samengevat, een professionele dienstverlening en een goed contact tussen burger en gemeentepolitiek. En voelt de burger zich gehoord en goed bediend. Of, zoals wij dat in de campagne zeiden: zet de inwoner weer op 1.

Dit streven om het beste van beiden te combineren motiveert mij om na al die jaren weer een comeback te maken in de politiek. En gezien het geweldige succes van onze partij wordt dat idee door velen gesteund.

Alfons Morssink is bij de raadsverkiezingen van maart 2022 nieuw verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk.