Nieuw college, nieuwe raads- en commissieleden en een nieuwe kinderburgemeester

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zijn op dinsdag 5 juli 2022 maar liefst 4 wethouders, 3 raadsleden, 4 commissieleden en een nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.

Besproken

De raad besprak op 5 juli ook de Perspectiefnota 2023 en een actuele motie van de PvdA. Lees meer over deze raadsvergadering

Kinderburgemeester

KinderburgemeesterKseniya Dessing is de nieuwe kinderburgemeester van Noordwijk. Tijdens de raadsvergadering beloofde Kseniya plechtig dat ze haar best zal doen als kinderburgemeester en dat ze goed naar alle kinderen in de gemeente Noordwijk zal luisteren en hen zal vertegenwoordigen. Kseniya kreeg de keten van de kinderburgemeester omgehangen door haar voorganger, Tess van Eijk. 

College kan van start

Nu het coalitieakkoord is ondertekend, is ook de nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd. Drie wethouders uit het vorige college keren terug: Roberto ter Hark, Theo Alkemade en Dennis Salman. Nieuw is Alois Eberharter. Hij is als wethouder voorgedragen namens de Partij voor de Inwoners. Deze nieuwe partij kwam bij de raadsverkiezingen met 4 zetels in de raad. Op 6 juli 2022 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de leden van het college over de portefeuilleverdeling. 

Nieuwe raadsleden

Nadat 3 raadsleden de raad verlieten omdat ze wethouder werden, installeerde de gemeenteraad 3 nieuwe raadsleden. De raad verwelkomde Desirée van Paridon als raadslid voor de VVD, Max Uphoff namens het CDA en Frans van Kouwen keert terug als raadslid voor de Lijst Salman Noordwijk. 

Versterking van de commissies

Tijdens de raadsvergadering installeerde de raad ook vier nieuwe commissieleden. Mariëtte Alkemade en Chris van Maris zijn nu commissielid voor de VVD. Marie Alin Alkemade en Judith Sandriman zijn benoemd als commissielid voor het CDA. Commissieleden ondersteunen de gemeenteraad in de commissies waar onderwerpen waarover de raad beslist, inhoudelijk worden besproken. 

Meer informatie en terugkijken

  • Wat doet de kinderburgemeester en hoe verliep de selectie van de nieuwe kinderburgemeester? Bekijk het webbericht.  
  • Meer over het coalitieakkoord.  
  • Nieuwsbericht over de behandeling van de Perspectiefnota en de actuele motie op 5 juli 2022. Bekijk het webbericht.
  • Kijk de raadsvergadering online terug.  

College

Wethouders

Raadsleden

Raadsleden

Commissieleden

commissieleden