‘Hoe zou jij Noordwijk mooier en leuker willen maken?’

Met die vraag gingen leerlingen van Noordwijkse basisscholen de afgelopen weken aan de slag. Binnen het project Kinderraad maakten de leerlingen plannen om Noordwijk nog mooier te maken. Na een spannende stemming op de vergadering van de Kinderraad op 23 juni 2022 won het plan ‘Een speelplek voor oudere kinderen’ van de Regenboog school.

Kinderraad

KinderraadTijdens de vergadering van de Kinderraad presenteerden leerlingen van drie Noordwijkse basisscholen hun voorstellen voor een mooier Noordwijk. Ze gingen met elkaar in debat en stemden over welk voorstel ze het beste vonden. 

De Regenboog winnaar

De Kinderraad koos voor het plan van de Regenboog school. Daar ging een spannende stemming aan vooraf. Na de eerste stemronde hadden de plannen van De Regenboog en de Zeehonk/Wakersduin school namelijk evenveel stemmen. Na een tweede stemronde kwam het plan van De Regenboog als de winnaar uit de bus. 
De Egelantier school had een plan gemaakt voor evenementen voor eenzame ouderen. De Zeehonk/Wakersduin school diende een voorstel in voor het opknappen van een speelplaats zodat die ook aantrekkelijk zal zijn voor oudere kinderen. 

3.000 euro

Het winnende voorstel van De Regenboog zal door de gemeente worden uitgevoerd. Daarvoor stelt de gemeente 3.000 euro beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen moest het plan voor zoveel mogelijk kinderen in Noordwijk zijn, en het plan moet liefst binnen een jaar te realiseren en uitvoerbaar zijn.

Net echt

De vergadering van de Kinderraad vond, net zoals de gemeenteraadsvergaderingen, plaats in De Duinpan in De Zilk. De vergadering werd voorgezeten door burgemeester Wendy Verkleij, zij werd bijgestaan door de kinderburgemeester Tess van Eijk. 

Meer informatie en terugkijken