Raadslid Warmerdam verlaat fractie PUUR

Raadslid Astrid Warmerdam heeft de fractie van PUUR verlaten. Dat bracht het raadslid op zondag 18 augustus 2019 naar buiten. Zij blijft wel lid van de gemeenteraad.

vrouwStroeve samenwerking 

Warmerdam: “Deze beslissing viel mij zwaar want ik draag de politieke partij PUUR en haar standpunten nog steeds een warm hart toe. Helaas bleek al snel na de verkiezingen dat de samenwerking binnen de fractie zeer stroef verliep en ik daarom niet voldoende mijn standpunten ten behoeven van de hele nieuwe gemeente naar voren kon brengen. Diverse initiatieven mijnerzijds, maar ook vanuit het bestuur om hier een oplossing voor te vinden strandden.” Het raadslid zegt een nieuwe partij te willen oprichten waar “de belangen van de vier kernen van onze gemeente op een positieve, constructieve en gelijkwaardige wijze worden behartigd.”

Voor beide partijen de beste route 

De fractie van PUUR noemt het besluit voor beide partijen de beste route voor de toekomst. ”In de afgelopen periode is gebleken dat er verschillend wordt gedacht over de manier van samenwerken binnen de fractie. Dit leidde tot situaties waarin het raadswerk door de PUUR-raadsleden niet optimaal uitgevoerd kon worden. Beide partijen zijn van mening dat juist in een periode waarin er met veel energie gebouwd moet worden aan de nieuwe gemeente Noordwijk dit een onwenselijke situatie is.”

Zowel PUUR als Warmerdam betreuren het verloop van dit proces maar zijn ervan overtuigd dat zij elkaar in de toekomst zullen respecteren en waar mogelijk met elkaar zullen blijven samenwerken.