Raadscolumn van Mariëlle Epping-Immerzeel: Een half jaar ‘Aan de slag…’

Bijna een half jaar zijn wij inmiddels aan de slag voor onze nieuwe gemeente Noordwijk. De eerste maanden stonden in het teken van ‘nieuw’. Een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe (samengevoegde)ambtelijke organisatie met een nieuwe manier van werken, een nieuw college, een nieuwe burgemeester, een nieuwe (tijdelijke) vergaderlocatie én een nieuwe vergaderwijze. Er is veel werk verzet, maar er ligt de komende maanden en jaren nog veel werk op ons te wachten.

vrouwNieuwe vergaderwijze

Eén van de belangrijke wensen van de nieuwe gemeenteraad is om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Wij willen aan de slag met onderwerpen die bij u leven en komen met oplossingen die bij u passen. Daarvoor willen wij graag met u in gesprek tijdens de rondetafelgesprekken. Deze gesprekken zijn nieuw; nieuw voor de raadsleden; nieuw voor de griffiemedewerkers en nieuw voor u, de inwoner. De eerste ervaringen zijn positief, maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Op basis van uw en onze ervaringen werken we continu aan verbetering.

Nieuwe vergaderlocatie 

De gemeenteraad vergadert op dit moment tijdelijk in De Duinpan. In ieder geval in 2019 strijken wij maandelijks neer in De Zilk voor onze debat- en besluitenraad. Voor deze overgangsperiode is dit een goede locatie. Voor de langere termijn heeft de gemeenteraad echter andere wensen qua ligging, beschikbaarheid, faciliteiten en inrichting. Daarom is er inmiddels gestart met het onderzoeken van potentiële locaties voor de nieuwe raadszaal. Tot die nieuwe locatie er is kunt u de vergaderingen bijwonen in De Duinpan of live volgen via de website van de gemeente Noordwijk: noordwijk.nl/gemeenteraad.

Het nieuwe jaar…

Hoewel 2019 nog niet voorbij is, gaat de gemeenteraad in juni aan de slag met de plannen voor 2020. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni bespreken wij ‘de kadernota’. Hierin geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor de begroting voor 2020. Een belangrijke vergadering dus, waarin de gemeenteraad de richting voor 2020 bepaalt. 

Heeft u ideeën voor 2020? Ik hoor het graag.