Raadscolumn Wim van Haaster (CDA): Behoud van het openbaar gebied

Door mijn werkverleden en mijn inzet voor verschillende organisaties ben ik nauw betrokken bij het bollenbedrijf en onze Bollenstreek. Mijn deelname vanuit de L.T.O. aan de bijeenkomsten van de I.S.G. was ook een eerste kennismaking met de politiek.

ManDaarom ben ik politiek actief

Een van de belangrijkste redenen om deel uit te maken van de gemeenteraad was om mij in te zetten voor het behoud van het open gebied. De jarenlange discussie over het wel of niet openhouden van Bronsgeest gaf voor mij de doorslag. Dit mooie open gebied is de reden dat Noordwijk zich met recht Bloemenbadplaats mag noemen. Ik weet dat vanuit verschillende partijen heel anders gedacht wordt over Bronsgeest maar uiteindelijk kun je de beslissing over dit gebied niet voor je uit blijven schuiven. Dat doet deze coalitie in ieder geval niet. We draaien niet ‘om de hete brij’ heen.

Bereikbaarheid Bollenstreek

Als er niets met de wegenstructuur gebeurt krijgt de streek steeds vaker met het fileprobleem te maken. Kijk maar naar alle bouwplannen in de regio. Er komt ook meer verkeer in de dorpskernen. Ze rijden door te krappe wegen in de hoop de A4 en A44 te bereiken. Ik had mijn hoop gevestigd op de nieuw aan te leggen Duinpolderweg. Na vele jaren overleg met betrokkenen en beide provincies was er een goede voorkeursvariant. Er was draagvlak. Maar er is een nieuwe coalitie in de provincie NoordHolland die alle onderzoeken en studies naast zich neerlegt en waarschijnlijk kiest voor een beperkte oplossing op eigen gebied.

Stabiel beleid

Uiteindelijk moet beleid gericht zijn op een lange termijnvisie en niet op een coalitie die na vier jaar vervangen wordt door een nieuw gevormde, en die al het voorgaand onderzoekwerk weer naast zich neerlegt. Hierdoor worden projecten door opstapeling van al deze kosten en renteverliezen financieel onuitvoerbaar. Ik besef dat ik maar een onderdeel van de gemeenteraad ben maar hoop met een positiefkritische insteek bepaalde resultaten te bereiken.