Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): De gemeentelijke begroting

Het is weer tijd om de gemeentelijke begroting voor het komende jaar op te stellen. 2019 was een overgangsjaar met een beleidsarme begroting om de nieuwgevormde gemeenteraad niet voor de voeten te lopen.

Theo AlkmadeDe nieuwe gemeenteraad dacht dan ook in al haar wijsheid dat er ruimte was als nieuwe gemeente voor nieuw beleid. Echter de voorjaarsnota schetste een heel ander beeld. Geen ruimte voor nieuwe structurele zaken. Daar was de fusie toch mede om begonnen?

Het leek er in het voorjaar op dat de Algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente ging tegenvallen, achteraf in de najaarsnota blijkt dat we in Noordwijk toch 2,3 miljoen extra krijgen. Dit soort bewegingen moet ons waakzaam maken. We zijn van onze inkomsten niet zeker.

De grote besparingen van het samengaan door de fusie hebben we nog niet gezien, sterker nog, op personeelsgebied lopen we uit de pas. Sturen is dus niet alleen wensenlijstjes maken maar ook sturen op kosten.

Het CDA zal de komende tijd waakzaam zijn dat niet alleen het zoet genuttigd wordt. Bijvoorbeeld de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De tijd van de kwartiermakers is nu wel voorbij. Besparing en effectiviteit van de organisatie mag nu verwacht worden. Indien niet, dan terug naar een lijnorganisatie i.p.v. zelfsturende teams.

Daarnaast sturen op de exploitatiebegroting van de wijk Offem Zuid die momenteel zwaar negatief is geworden. Dat onderwerp is gelukkig in alle openbaarheid besproken. Maar het negatieve resultaat moet teruggedrongen worden. 700 woningen i.p.v. 638 is al een stap in de goede richting. Ja, het CDA heeft ook gekozen voor Bollengrond als cultureel erfgoed bij Bronsgeest een bewuste keuze. Het CDA zal ook waakzaam blijven rond de kosten van de reconstructie Parallel Boulevard. In Noordwijkerhout en De Zilk gelukkig geen uitschieters.

Als gevolg van de duurzaamheid worden we helaas geconfronteerd met een duurder wordende afvalinzameling, daarnaast stijgen de gemeentelijke lasten met de inflatiecorrectie.

Laten we toch ook ruimte voor wensen houden. Het CDA steunt van harte de viering van 75 jaar vrijheid het komend jaar. Wij zien dat ook als positieve impuls naar onze economie en toerisme. We zijn niet wars om de economische benefit hiervan te realiseren met een mooi aanbod in al onze kernen van evenementen die ook toeristen trekken. Met het Engelandvaarders museum en het Atlantikwall museum hebben we wat unieks in handen. Laten we hier komend jaar positief op inzetten voor ons allen.