Raadscolumn Taetske Visser-Danser (PUUR): “Wonen voor iedereen”

Onze dorpen, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, zijn zeer aantrekkelijk om te wonen en het woningaanbod is beperkt. De manier waarop jonge starters, senioren, gezinnen en singles willen wonen is in beweging. PUUR vindt dat het aanbod van nieuwbouw daarop moet aansluiten. Met wonen voor iedereen, bereikbaar en betaalbaar. Waarin de woonbehoefte, de leefbaarheid en de verschillende woonvormen centraal staan, met alle ruimte voor vernieuwing en ‘vergroening’.

vrouwBronsgeest

De vraag naar (betaalbare) woningen is enorm gestegen; de vraag naar sociale huur in het dorp Noordwijk is 10x hoger dan het aanbod. Het jarenlang jojo-en: wel of niet bouwen in Bronsgeest moet gestopt worden. PUUR is van mening dat er versneld gewoond moet gaan worden in Bronsgeest. Niet met het doel om het vol te bouwen. Hoe we er gaan wonen wordt niet bedacht op de tekentafel, maar SAMEN met omwonenden en toekomstige bewoners. Met oog en respect voor de omgeving en voor de entree van Noordwijk. 

Voor alle Noordwijkers een plek onder de Noordwijkse zon

Grote nieuwbouwprojecten waaronder Bronsgeest moeten evenwichtig bebouwd worden. Niet alleen voor de ‘happy few’. We moeten bouwen voor iedereen voor elk budget, zeker in de huidige dynamische woningmarkt. Voor nieuwbouwplannen geldt voor ons de norm van minimaal 30% sociale woningbouw. Deze wordt gelijkmatig verdeeld over de drie dorpen. Noordwijk heeft een inhaalslag te maken vandaar dat PUUR zich inzet voor 40% sociale woningen in Bronsgeest.

College van burgemeester en wethouders laat Noordwijkers in de steek

Door niet te bouwen op Bronsgeest of alleen maar dure woningen voor de welgestelde ‘happy few’ laat het college van burgemeester en wethouders de Noordwijkse woningzoekende jongeren, senioren en starters in de kou staan. Zij worden gedwongen om buiten het dorp een woning te zoeken. 

Bovendien zadelt het college de Noordwijkers op met een verlies van ruim 17 miljoen euro gemeenschapsgeld omdat wat nu bouwgrond is moet worden afgewaardeerd naar bollengrond. Ook wordt de Noordwijkse Woning Stichting gedupeerd. Zij lopen 2 miljoen euro toegezegde Rijkssubsidie mis voor het realiseren van tijdelijke woningen op Bronsgeest. Zo wordt bijna 20 miljoen gemeenschapsgeld verspild. En komt er geen (betaalbare) woning voor terug.

PUUR is van mening dat er versneld betaalbare woningen gebouwd moeten worden in Bronsgeest.