Raadscolumn Taetske Visser-Danser (PUUR): “College verbrandt 11,6 miljoen euro gemeenschapsgeld”

De begroting 2020 is de eerste beleidsrijke begroting van de nieuwe gemeente Noordwijk. Hèt moment zou je denken voor het college om de inwoners te laten zien op welke wijze zij met de jaarlijkse miljoenen aan gemeen- schapsgeld om denken te gaan en belangrijker nog, met welke visie.

Taetske VisserNu de oude grenzen er niet meer zijn, ligt naar de mening van PUUR het gemeentebestuur niets in de weg om flink en breed maar vooral slim te investeren in de drie dorpen. Dat is naar ons idee de bedoeling van de fusie, dat is wat PUUR betreft de Kracht van Samen. Een nóg mooier, sterker Noordwijk maken. Wij hadden dan ook gehoopt deze visie en passie en de daarbij behorende daadkracht terug te vinden in alle vezels van deze begroting. Maar helaas toont dit college geen visie, geen durf laat staan bestuurskracht. Er is geen gedrevenheid bij het college om het mooie dorp met al haar mogelijkheden vooruit te helpen, het biertje is doodgeslagen ….

Bronsgeest

Wat doet het NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman college wel? 11,6 MILJOEN EURO gemeenschapsgeld VERBRANDEN. Door o.a. maar 49 in plaats van de mogelijke 340 sociale woningen te bouwen op Bronsgeest en de rest van de bouwgrond af te waarderen naar agrarische grond. Hiervoor gebruikt het college 11,6 miljoen NUON spaar- geld van het oude Noordwijk. Jonge en oudere Noordwijkers die op zoek zijn naar een sociale woning worden door dit college het dorp uitgedreven. Wat PUUR betreft zowel financieel als volkshuisvestelijk ongeoorloofd. De Noordwijkse inwoners zijn niet gediend met het verbranden van gemeenschapsgeld. Zij hebben baat bij doelgericht investeren en zullen alleen hierdoor de synergie voordelen van de nieuwe gemeente ervaren. De begroting is een mak verhaal zonder uitdagingen. Een langetermijnvisie ontbreekt en investeringskansen worden gemist. Het college moet zich niet blijven verschuilen achter onderzoeken en nog meer onderzoeken, maar zich realiseren dat besturen betekent besluiten nemen. PUUR zal zich blijven inzetten voor versneld betaalbaar bouwen op Bronsgeest en voor slimme investeringen in voorzieningen en verbindende projecten, zodat het voor ALLE inwoners nog mooier wonen wordt.