Raadscolumn Siemen van Berkum (GroenLinks): “Prioriteit aan Energietransitie”

We hebben net de provinciale verkiezingen achter de rug. De opkomst was goed en GroenLinks boekte een prima uitslag, ook in onze gemeente. Steeds meer Noordwijkers hechten belang aan ‘groen’ en duurzaamheid. Maar ook partijen die niets hebben met klimaat en duurzaamheid, hebben behoorlijke aanhang. In de politieke commentaren wordt die steun verklaard door vrees voor hoge kosten van maatregelen die uit het Klimaatakkoord zullen voortkomen.

manNiet langer wachten met maatregelen

Ik begrijp die vrees wel. De energierekening gaat dit jaar omhoog door hogere energieprijzen en – belastingen. Voor veel mensen is een paar tientjes meer betalen voor gas en elektriciteit een behoorlijke extra uitgave. De inkomens nemen daarentegen in de meeste gevallen minder toe, of helemaal niet. Dat is even slikken. 

Toch is mijn partij ervan overtuigd dat we iets moeten doen. Het klimaat verandert. Olie en gas raken een keer op. En het verstoken van die fossiele brandstoffen, of van kolen, brengt weer extra CO2 in de lucht. Dat versnelt de klimaatverandering. Willen we de wereld leefbaar houden, voor onze kinderen en kleinkinderen, dan kunnen we niet langer wachten met het nemen van maatregelen.

Inwoners voorbereiden op energietransitie

De gemeente Noordwijk heeft verschillende mogelijkheden om zijn inwoners voor te bereiden op de noodzakelijke energietransitie. Zo zijn er subsidieregelingen voor isolatie en de aanschaf van een zonneboiler of pelletkachel. De regio Holland Rijnland, waar Noordwijk deel van uitmaakt, heeft ambitieuze doelstellingen voor 2025, maar het huidige college maakt geen speerpunt van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Terwijl alle experts het er over eens zijn dat als we nu niets doen de kosten van de energietransitie en klimaatverandering alleen maar hoger zullen worden.

Snel concrete plannen en wijkgerichte aanpak

GroenLinks vindt dat de gemeente snel met concrete plannen moet komen hoe ze inwoners en bedrijfsleven financieel gaat helpen om aan de slag te gaan met de energietransitie. Wij willen een wijkgerichte aanpak waarbij gekeken wordt naar wat haalbaar en betaalbaar is. Juist voor mensen met een kleinste beurs moeten er compensaties of subsidies zijn om te investeren in energiebesparing en -opwekking. Energietransitie moet een politieke prioriteit zijn. Juist om de toekomstige kosten ervan in de hand te houden.