Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Wat doet een raadslid eigenlijk allemaal?

Die vraag krijg ik vaak van dorpsgenoten te horen. Eigenlijk kan ik daar geen kort antwoord op geven en daarom neem ik sinds kort filmpjes op voor de sociale mediakanalen waarin ik uitleg geef waar ik allemaal mee bezig ben als raadslid.

Op die manier hoop ik mensen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk goed te kunnen informeren over het raadswerk. Het is voor mij en voor het CDA uitermate belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen, meedenken en betrokken zijn bij de lokale politiek. Samen maken we immers de gemeente Noordwijk. 

Pasgeleden heb ik bijvoorbeeld een filmpje opgenomen over de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Deze RES is er om ook de gemeente Noordwijk te verduurzamen. Voor het CDA is het belangrijk dat dit weloverwogen gebeurt zodat ons unieke natuurlandschap en cultuurhistorische landschap ook voor de toekomst behouden zullen blijven. Daarom is het CDA van mening dat je niet lukraak overal zonnevelden en windmolens moet plaatsen maar dat je zou moeten kijken naar zonnepanelen op bedrijfsdaken en bollenschuren. Windmolens zouden bijvoorbeeld langs bestaande infrastructuur geplaatst kunnen worden, zodat inwoners geen overlast ondervinden van slagschaduw en geluid. Het idee van lokaal eigenaarschap spreekt ons ook erg aan. Hierbij kunt u denken aan het gezamenlijk betalen (coöperatief) van zonneparken en/of windmolens zodat de financiële voordelen hiervan ook terugvloeien naar de eigen inwoners. 

Ook vinden wij dat er gekeken moet worden naar aardwarmte om onze huizen in de toekomst te verwarmen. Denk hierbij ook aan de restwarmte uit Rotterdam. Een mooie oplossing die het landschap minimaal aantast. Wij realiseren ons dat alleen windenergie en zonne-energie niet genoeg zal zijn en daarom zou je ook aan kernenergie kunnen denken. Maar dit moet uiteraard landelijk gebeuren en niet op lokaal niveau. 

De energietransitie zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor de inwoners van de gemeente Noordwijk en daarom moet dit proces met grote zorgvuldigheid bekeken worden en moeten besluiten genomen worden na inspraak van inwoners. U kunt erop rekenen dat ik mezelf in zal blijven zetten voor een mooie en toekomstbestendige gemeente Noordwijk samen met de inwoners!