Raadscolumn Oscar Kramer (D66): Waar kunnen wij u mee helpen?

“Jullie raadsleden doen volgens mij ook maar wat”, sprak een vriend tegen mij tijdens een borrel toen het gesprek ging over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en mijzelf als nieuw raadslid voor D66. “Hoe weet jij nou wat ik of de gemiddelde inwoner echt wil?” ging hij verder. Goeie vraag, en eentje die mij sindsdien aardig bezig houdt.

Door mij goed voor te bereiden op de vergaderingen en mijn standpunten zorgvuldig te bepalen met het verkiezingsprogramma van D66 in het achterhoofd, doe ik al mijn best. En dit is al een pittige klus, kan ik u vertellen. Hier was ik al voor gewaarschuwd.  Een raadslid van een andere gemeente zei tijdens de campagneperiode enigszins schertsend tegen mij: “Weet je zeker dat je hieraan begint? Het raadslidmaatschap is een ‘hondenbaan’, want je krijgt weinig tot niks voor elkaar met heel veel moeite en als bedankje word je voor de leeuwen gegooid”. 

Een kleine rondvraag leert dat collega’s verschillend aankijken tegen de vraag van mijn vriend. Zo zegt de een: “je moet je vooral focussen op je vaste achterban, je leden. Die weet je te vinden en die kan je bereiken”. Goed advies. Maar door de band genomen zit ik al aardig op één lijn met de leden van D66. Dat vertelt mij nog niks over hoe ‘de gemiddelde inwoner’ van onze gemeente tegen actuele onderwerpen aankijkt. Een andere collega gaf aan: “organiseer gezellige bijeenkomsten waarbij je inwoners uitnodigt om met je in gesprek te gaan”. Dat zal zeker helpen, maar ik vermoed dan toch veel gelijkgestemden te spreken of bijzonder assertieve inwoners. 

Wat te doen? Allereerst een algemene oproep aan u, geachte lezer. Wanneer u iets van de politiek gedaan wil krijgen, twijfel dan niet en neem gerust contact op, met mij via e-mail of kijk op de websites van de verschillende partijen. U zult versteld staan hoe laagdrempelig het eigenlijk is. Ten tweede een oproep aan mijn collega raadsleden. Laten we ons inspannen om gezamenlijk als gemeenteraad een doorlopend gesprek met de inwoner aan te gaan en niet enkel voor de verkiezingen. Dan heb ik ook weer een antwoord op een volgende borrel. Aan het werk!

Oscar Kramer is bij de raadsverkiezingen van maart nieuw verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk.